Tag Archives: Cati

Badanie CAWI wspiera wiarygodny proces badawczy

Przeprowadzając różnego rodzaju badania związane z zapoznawaniem się z opiniami czy odczuciami konsumentów warto zwracać uwagę na metody, które pozwolą w pełni zapoznać się z ich zdaniem. W tym celu należy wybrać metodę, która będzie korespondowała z celem badania oraz grupą docelową. Warto w tej kwestii zwrócić uwagę na metodę CAWI (ankiety online), która zapewnia wiele pozytywnych rozwiązań.

 

Badanie powinno być nakierowane na odbiorcę

Przeprowadzanie procesu badawczego powinno opierać się na pozyskiwaniu rzetelnych danych, które pozwolą na poprawną analizę faktycznej sytuacji. Kierując uwagę na metody badawcze warto postawić sobie kilka pytań:

 • Jaki środek dotarcia do klienta chcemy wykorzystać?
 • Czego chcemy się dowiedzieć i w jakim czasie?
 • W jaki sposób najłatwiej skontaktować się z daną grupą docelową?

 

Metoda CAWI (ankiety online) pozwala na dotarcie do odbiorców drogą internetową, co równoważy się z szybkim czasem pozyskania informacji, a także uzyskaniem wielu informacji (nawet na tematy krępujące).

 

Zalety warte uwagi badacza

O metodzie CAWI (ankiety online) można mówić jako o efektywnym narzędziu ankietyzacji online, gdyż:

 • zapewnia swobodę badania ankietowanego i ankietującego;
 • pozwala na zachowanie większe anonimowości;
 • eliminuje efekt ankietera;
 • minimalizuje efekt aureoli;
 • inteligentnie kontroluje przebieg ankiety.

 

Dlaczego osoba ankietera może się nie sprawdzić?

Wspomniany efekt ankietera koncentruje się na tym, że ankieter wywiera wpływ na ankietowanego. Wpływ też może być nieświadomy i wynikać z takich elementów jak:

 • strój
 • ton głosu, dykcja
 • wygląd zewnętrzny
 • mimika.

 

W przypadku efektu ankietera bierze się pod uwagę wszystkie te elementy, które mogą w osobie ankietowanego wzbudzić pozytywne lub negatywne odczucia mogące mieć wpływ na opinie ankietowanego.

 

Metoda CAWI zachowuje potrzebną uważność

Natomiast efekt aureoli czy też halo to zniekształcenie poznawcze, które wzmacnia pierwsze wrażenie. Mówi się o nim, gdy na podstawie jednego lub kilku pojedynczych elementów ocenia się całość sytuacji w konkretny sposób. Jeśli efekt ten jest pozytywny mówi się o efekcie Galatei, nimbu, jeśli zaś negatywny – efekcie Golema. Efekt ten ma miejsce, jeśli na podstawie subiektywnej opinii o tym, że opakowanie jest ładne wyciąga się wniosek, że taka też jest jego zawartość.

 

W drodze po sukces

Zastosowanie metody CAWI (ankiety online) umożliwia wykorzystaniu popularnej drogi kontaktu z klientem, jaką jest Internet i otrzymanie rzetelnych danych, które będą służyć pracy rozwojowej oraz wyznaczaniu nowych celów.