Tag Archives: Fgi

Proces zbierania informacji

Usystematyzowany proces zbierania informacji, a następnie ich przetwarzania to właśnie badania marketingowe farmacji. Owy proces podejmuje się w celu zmniejszenia ryzyka błędnych decyzji marketingowych. Dzięki przeprowadzaniu omawianych badań, ułatwia się zdobycie informacji, które niewątpliwie zwiększają szansę na sukces firmy. Oferta zostaje skierowana na potrzeby klientów oraz ma na celu zaspokojenie owych potrzeb, dzięki trafnemu zidentyfikowaniu oczekiwań odbiorców.

Planowanie jest podstawą badań marketingowych. Ważne jest także realizowanie badań przy pomocy odpowiednich metod i technik. Gromadzenie danych, analiza zebranego materiału oraz przekazanie danych o czynnikach, tworzących specyficzne podłoże, w celu zapoczątkowania badań marketingowych to kolejne etapy procesu, których nie można pominąć, ani zamienić kolejności. Badania dostarczają informacji odnośnie: cen produktów, konkurencyjnych produktów, elastyczności popytu przy zmianach cen, skuteczności środków promocyjnych i reklamowych, kanałach dystrybucji, opinii i motywów nabywców.

Cel badań

Celem badań marketingowych jest dostarczanie niezbędnych informacji menadżerom firmy farmaceutycznej, aby podejmowali trafne decyzje. W głównej mierze dotyczą one strategii produktów, opakowań, polityki cenowej , dystrybucji i promocji produktu.

Badania marketingowe farmacja dotyczą takich przedmiotów badawczych jak: produkt, sprzedaż i rynek, reklama, branża farmaceutyczna i funkcjonowanie danej firmy, problemy społecznej odpowiedzialności firmy.

O zmianach w otoczeniu firmy, o sytuacji kontrahentów, o ogólnej sytuacji społecznej, politycznej i gospodarczej firmy informacji dostarcza tzw. wywiad marketingowy. Owe czynniki są bardzo ważne dla prawidłowego funkcjonowania na rynku, lecz najważniejszym zainteresowaniem wywiadu jest niewątpliwie pozycja firmy względem konkurencji.

Źródła danych

Źródłami danych dla wywiadu marketingowego są nie tylko pracownicy firmy, lecz również konkurencja, dostawcy, pośrednicy i odbiorcy, czyli wszyscy ci, którzy w jakiś sposób związani są z branżą farmaceutyczną. Innymi podmiotami mogą być: zakupione w agencjach marketingowych informacje o konkurentach, analiza laboratoryjna konkurencyjnych produktów, wnikliwy przegląd publikacji, wystąpień i reklam konkurencji.

Kwestionariusz ankiety jest podstawowym narzędziem gromadzenia danych badań marketingowych. Metodami, za pomocą których zbiera się owe dane są opcje ilościowe: PAPI, CAPI, CAWI i CATI oraz jakościowe: IDI, FGI i tajemniczy klient. Dostarczają one informacji dotyczących motywów postępowania, opinii, sugestii konsumentów. Nie określają one rozmiarów czy pozycji zjawisk rynkowych. Warto zapamiętać, że odpowiadają na pytanie „dlaczego tak się dzieje?”.