Analizy statystyczne – lekarz w procesie badań klinicznych

Dla praktyków i naukowców

Specjaliści medycyny prowadzący praktykę lekarską, a jednocześnie biorący udział w badaniach klinicznych (wykładowcy uczelni medycznych, koordynatorzy projektów badawczych, uczestnicy rozwojowych badań na temat nowego typu terapii), korzystają z nowoczesnych rozwiązań technicznych, aby jak najlepiej zorganizować czas pracy nad danymi gromadzonymi do badań. Wykorzystanie cyfrowej technologii także do zarządzania danymi z badań klinicznych usprawnia proces badawczy i pozwala ustrzec się błędów. Mowa o technologiach eCRF, dzięki którym lekarze dzielący swoje obowiązki pomiędzy aktywność naukową i leczenie pacjentów, mogą łatwiej rozplanować czas pracy.

Powierzenie działań specjalistom

Zarówno pierwszy etap badań – planowanie procesu badawczego, jak i kontrola oraz zarządzanie danymi klinicznymi przebiega w ścisłej współpracy z lekarzami. To specjaliści mają bezpośrednią styczność z pacjentami uczestniczącymi w badaniach, niejednokrotnie zapisują obserwacje podczas wizyt lekarskich, reagują na nieprawidłowości występujące podczas wdrażania nowych metod leczenia. Specjaliści z różnych dziedzin medycyny biorą czynny udział w badaniach klinicznych na pierwszym, jak i drugim etapie badań – gromadzenia danych i zarządzania informacjami. Aby usprawnić ich pracę podczas prowadzenia badań klinicznych warto realizować prace badawcze w systemie elektronicznym eCRF.biz™.

Autorski system pozwala nie tylko sprawnie kreować formularze badawcze, ale także:

  • tworzyć dokumentację zgodną z wytycznymi FDA-Title 21 CFR Part 11,
  • prowadzić rozliczenia księgowe ośrodków badawczych oraz uczestników badań,
  • opracować randomizację próby badawczej,
  • realizować szkolenia dla badaczy, monitorować gromadzone dane.

Szczególnie warty uwagi jest etap analizy statystycznej. Ten proces warto powierzyć doświadczonemu zespołowi statystyków – ekspertów w dziedzinie analiz statystycznych. Lekarze i badacze mogą na tym etapie przeznaczyć czas na inne obowiązki. Specjaliści z agencji badawczej BioStat® przeprowadzą analizy statystyczne na wielu poziomach. Zgromadzone dane mogą być interpretowane pod kątem:

  • jedno i wielowymiarowych metod analiz statystycznych,
  • przeprowadzania korelacji, opracowywania modeli statystycznych i testów statystycznych,
  • przygotowania przejściowych analiz i raportów,
  • opracowania analiz przeżycia w oparciu o krzywe Kaaplana-Meiera,
  • analiz koszykowych

Analizy statystyczne wykonywane przez zespół BioStat® posiadają 12-miesięczną gwarancję. Specjalistyczne analizy ukierunkowane na medycynę i farmację są możliwe, dzięki posługiwaniu się wysokiej jakości oprogramowaniem statystycznym (R oraz SPSS), a także działaniu w oparciu o model partnerskiej współpracy.
 
Sprawdź rekomendacje i podejmij współpracę

Chcąc dokonać odpowiedniego wyboru agencji badawczej, która wykona profesjonalne usługi statystyczne dla lekarzy i ośrodków naukowych, podejmujących badania kliniczne warto sprawdzić doświadczenie wspomnianego zespołu. Zespół statystyków BioStat® posiada 15 lat doświadczenia w prowadzeniu badań dla wiodących instytucji medycznych, firm z branży farmaceutycznej oraz ośrodków naukowych.

 
Sprawdź rekomendacje dla badań prowadzonych przez BioStat® i przekonaj się, co możemy zrobić dla Twojego projektu badawczego.

Comments are closed.

Post Navigation