Tag Archives: Analizy Rynku

Badania marketingowe – siła komunikacji z klientem

Siła badań marketingowych

Jeżeli prowadzisz firmę, małą lub dużą, czy też jesteś częścią grupy zajmującej się wizerunkiem firmy, doskonale wiesz jak istotna jest komunikacja z klientem. Poprzez stały kontakt z klientami można zasięgnąć informacji o zapotrzebowaniu na nowe produkty, ocenić wygląd i funkcjonalność opakowań czy też prototypów nowych towarów i usług.

Wartość badań marketingowych

Badania marketingowe najwyższej jakości to te, które przedstawiają bezpośrednio zdanie klientów i konsumentów na wybrany temat. Dzięki sprawdzonym metodom badawczym, stosowanym w nauce, można przeprowadzić:

 • diagnozy potrzeb konsumenckich i preferencji konsumenckich,
 • badanie konceptów prototypów nowych produktów (badania o charakterze sensorycznym),
 • badania koncepcji i reakcji na reklamy oraz opakowania produktów (story board’y i stilomatiki),
 • testowanie świadomości marki,
 • badania segmentacyjne dotyczące rynku lub branży,
 • badania sensoryczne typu Central Location Test,
 • pomiary obecności produktów w mediach.

Badania marketingowe przeprowadzone na podstawie zaawansowanych wywiadów IDI oraz FGI dostarczają wartościowych informacji, o jednostkowym (w pierwszym etapie) postrzeganiu produktu, opiniach, skojarzeniach, identyfikacją z marką lub produktem. Podczas drugiego etapu badań dane są weryfikowane w trakcie wywiadów grupowych.

Badania marketingowe o charakterze wywiadów pozwalają wydobyć głęboko zakorzenione dane, jednak nie można ich przełożyć na ogólną populację badanych. Dla potwierdzenia wniosków warto przeprowadzić dodatkowo eksploracje ilościowe np. badania ankietowe – telefoniczne (CATI). Tego typu rozwiązanie pozwoli uogólnić wyniki oraz przedstawić raport na podstawie konkretnych danych liczbowych.

Do tego typu badań należy odpowiednio dobierać respondentów. Dlatego też badania marketingowe najlepiej powierzyć doświadczonej agencji badawczej. Biostat® - Centrum Badawczo-Rozwojowe działa na rynku badań marketingowych od 15 lat. Doświadczenie badaczy w zakresie doboru respondentów sprawia, że do wywiadów wybierane są najbardziej odpowiednie osoby, pod kątem:

 • prowadzonego stylu życia,
 • demograficznych, a także psychograficznych cech osobowościowych,
 • preferencji oraz doświadczeń zakupowych,
 • sytuacji zdrowotnej.

Dla różnych sektorów branżowych

Badania o charakterze marketingowym mogą być prowadzone dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki. BioStat® posiada narzędzia oraz specjalistów, którzy wykonywali badania marketingowe dla farmacji i FMCG. Wieloletnie doświadczenie oraz rekomendacje największych polskich oraz zagranicznych firm i korporacji potwierdzają, że badania Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® wspomagają rozwój sfery marketingu i reklamy, jak również możliwość lepszego dotarcia do określonych grup klientów.

Doświadczenie i rozwój

Duże doświadczenie w zakresie prowadzenia badań marketingowych sprawia, że klienci mają szeroki zakres wyboru określonej metody. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® posiada w swojej ofercie różnorodne typy badań marketingowych, które można swobodnie dobierać w zależności od celu badań, posiadanego budżetu oraz grupy konsumentów, na jakiej mają być przeprowadzone badania.


Wykorzystaj doświadczenie naukowców, powierz zaawansowane badania marketingowe Centrum Badawczo-Rozwojowemu BioStat®.