Tag Archives: Marketing

Badania dla biznesu

Badania statystyczne nie ograniczają się tylko do Głównego Urzędu Statystycznego, badań opinii, badań społecznych, czy badań ewaluacyjnych prowadzonych na potrzeby instytucji publicznych, naukowych i gospodarczych. Statystyka okazuje się też być niezmiernie przydatnym narzędziem wykorzystywanym przez przedsiębiorców i zarządzających w biznesie. Okazuje się, że bez zapewnianych przez badania marketingowe, badania rynku i opinii danych, bardzo trudno byłoby przedsiębiorstwu budować strategię. Czego dowiadujemy się dzięki nim? M.in. jakie tendencje występują na rynku, jak wygląda konkurencyjność firm, gdzie znaleźć można nisze rynkowe.

Co dokładnie można badać

Badania rynku to bardzo różnorodna tematyka. Na pewno nie ogranicza się tylko do badania samego rynku. Znajdziemy w nich również badania klienta, marki, produktu. Np., kiedy badamy rynek, możemy analizować jego strukturę, konkurencję na nim, segmentację rynkową, kształtowanie się cen, skuteczność strategii marketingowych. Badania marki to: kapitał marki, rozpoznawalność, szum medialny, badania reklamy. Jeśli chodzi o badania produktu to można wyróżnić badania opakowań, ocenę jakości produktu, form dystrybucji. W badaniach klienta chodzi o lojalność klientów, ich satysfakcję, badanie preferencji zakupowych, określenie grup docelowych.
Jak widać, występuje tutaj duża różnorodność. Przechodzi ona też na techniki badawcze. Można zacząć wybór technik i dopasowanie ich do wybranej już tematyki od podstawowego podziału na badania ilościowe i jakościowe. Następnie należy zastanowić się, jakim czasem na badanie i jakim budżetem dysponujemy. Może okazać się, że możemy sobie pozwolić na wybranie nawet 5 metod. Dlatego ostatnim etapem powinno być doradztwo, jakiego udzieli nam pracownik firmy badawczej, której zamierzamy zlecić badanie.

Badania klienta jako przykład badań rynku

Klient jest dla przedsiębiorstwa najważniejszy. To on jest odbiorcą produktu, czy usługi, to on jest odbiorcą reklamy. Zależy nam na obecnych klientach a także na potencjalnych konsumentach, których chcemy zachęcić do swojej oferty. Badania rynku w zakresie badania klienta powinny nam dostarczyć wszystkich niezbędnych do tego informacji. Dlatego analizujemy preferencje zakupowe konsumentów, badamy satysfakcję obecnych klientów, określamy grupy docelowe.
Podstawą jest wiedza, do jakiej konkretnie grupy na rynku chcemy zaadresować naszą ofertę. Musimy określić, jakie ma ona zwyczaje, jakie w niej występują postawy, jaka jest ich charakterystyka demograficzna. Na tej podstawie trafniej dobierzemy ofertę produktów, czy usług do poszczególnych grup. Możemy też na tej podstawie skuteczniej podtrzymywać relacje z obecnymi klientami, budować ich lojalność.