Tag Archives: Ecrf

CRO, czyli outsourcing naukowy

Kontraktowa Organizacja Badawcza CRO (Contract Research Organization), ze względu na skalę świadczonych usług, stanowi znakomitą alternatywę dla wielu przedsięwzięć prowadzonych w ramach badania klinicznego. Dzięki działalności CRO placówka naukowo-badawcza nie musi inwestować w dodatkowy specjalistyczny sprzęt czy drogie oprogramowanie, ani doszkalać pracowników w celu poszerzenia zakresu posiadanych przez nich kompetencji. CRO minimalizuje ryzyko błędów i sprawia, że projekt naukowy realizowany jest znacznie sprawniej.

 

CRO jako data management

Odpowiednie zarządzanie informacjami jest warunkiem sine qua non każdego naukowego przedsięwzięcia. Od ich rzetelnego pozyskiwania, przetwarzania i magazynowania zależy również w zdecydowanej mierze sukces badania klinicznego. Data management, jakim zajmuje się organizacja CRO, sprawia, że:

 

  • dane gromadzone są w sposób systematyczny i wolny od zniekształceń – oferowane przez CRO bazy korygowane są automatycznie, więc znika ryzyko redundancji, czyli zbędnego namnażania takich samych informacji. Opisywane są one także w sposób klarowny i przejrzysty, a oprogramowanie pokroju eCRF znacząco ułatwia do nich dostęp.
  • informacje są odpowiednio kontrolowane – cały zgromadzony materiał podlega bieżącym weryfikacjom, a elementy sztucznej inteligencji zawiadują jego segregacją i grupowaniem, a także stale korygują zapis – błędów nie muszą usuwać specjalnie do tego celu wyznaczeni informatycy.
  • język rejestracji pozostaje spójny i jednolity, czyli ustandaryzowany – i jest taki pomimo różnorodności źródeł (oraz form zapisu), z jakich pochodzić mogą dane.

 

Pozostałe atuty CRO

Organizacja CRO ułatwia wiele procedur formalno-prawnych. Może się w imieniu placówki badawczej kontaktować z organami nadzorującymi – Komisjami Bioetycznymi oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – i nie tylko zgłaszać cały projekt, ale i relacjonować poszczególne jego fazy. Nie stanowi dla niej również problemu kontraktowanie ośrodków naukowych i pracujących tam eksperymentatorów czy realizowanie rozliczeń księgowo-finansowych.

 

W razie potrzeby CRO służy też pomocą w szkoleniu pracowników naukowych oraz nadzoruje badania pod względem merytorycznym – eksperci tworzą niezbędne formularze i protokoły do prowadzenia eksperymentów. Pomagają też w realizacji koniecznych analiz.