Tag Archives: Badania Statystyczne

Badania statystyczne – wiele metod, przejrzyste działania

Prowadząc badania statystyczne można stosować różne metody działań. Bardzo dobrej jakości konsulting w zakresie statystyki oraz analizy danych może okazać się wsparciem dla różnych sektorów branżowych prywatnych oraz publicznych. Zobacz, co możesz osiągnąć dzięki rzetelnym badaniom statystycznym.
 

Dane statystyczne

Gromadzenie danych statystycznych otaczających każdego i na każdym kroku nie jest zadaniem łatwym. Aby móc osiągnąć odpowiedniej jakości dane do przeprowadzenia odpowiednich badań statystycznych należy po pierwsze ustalić jaki jest cel badawczy i co w ostateczności chce się osiągnąć. Ważne jest także postawienie odpowiednich pytań badawczych. Dane statystyczne natomiast muszą zostać odpowiednio wygenerowane. Nierzadko należy je dopiero zdobyć jedną z określonych metod:

  • badania statystycznego pełnego: spisu statystycznego, rejestracji statystycznej, sprawozdawczości statystycznej,
  • badania statystycznego niepełnego: monograficznego, ankietowego, szacunkowego lub reprezentacyjnego.

To, która z metod zostanie wybrana jest uzależnione od takich czynników jak:

  • dostęp do całej populacji badanej (jeśli nie ma dostępu do całości realizuje się badanie niepełne),
  • środki pieniężne, które można przeznaczyć na przeprowadzenie badań,
  • czas na realizację badań,
  • szkodliwości badań w stosunku do jednostek badawczych tj. towary.

 

Badania ciągłe, okresowe i doraźne

Zarówno pełne, jak i niepełne badania statystyczne są realizowane na kilka sposobów, w zależności od potrzeb dotyczących obserwacji i rejestrowania zmienności danego zjawiska:

  • doraźne – prowadzi się je w momencie, gdy zachodzi wyjątkowa doraźna potrzeba, np. podczas zdarzeń losowych, jak: statystyki podczas kataklizmów, dużych niepowtarzalnych wydarzeń kulturalnych, czy sportowych, epidemii.
  • okresowe – ustalone do zrealizowania co pewien okres odgórnie, aby kontrolować i sprawdzać rozwój danych zjawisk.
  • ciągłe – prowadzone ciągle i bez przerw, dane z tego typu badań są obszerne i systematycznie prowadzone.

 

CATI Omnibus

Omnibusy CATI to szybkie badania ankieterskie prowadzone przez telefon wspierane za pomocą systemu komputerowego. Dzięki zaangażowanym specjalistom zespołu CATI – z szerokimi umiejętnościami komunikacyjnymi, opanowanymi i radzącymi sobie w trudnych sytuacjach badania typu „Omnibus” cieszą się dużą reprezentatywnością, skutecznością realizacji oraz szybkością ich przeprowadzania. Wyniki z badań można uzyskać nawet w ciągu siedmiu dni od przystąpienia do realizacji badania.

Sprawdź, jaka będzie cena badania Omnibus – skontaktuj się z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.
 

Realizacja projektów badawczych

Jeśli dokonasz wyboru, jaką grupę ludzi, produktów lub usług chcesz zbadać oraz jakim celom mają posłużyć Twoje badania – skontaktuj się ze specjalistami BioStat® . Dzięki ekspertom ds.: badań rynku, badań społecznych, badań rynku pracy, badań HR, marketingu, biostatystyki, badań naukowych, badań marketingowych w branży medycznej i farmaceutycznej, ewaluacji, możesz uzyskać wartościowe dane, które później wykorzystasz w rozwoju Twojej firmy lub instytucji.

Zobacz, jaką współpracę możesz podjąć z Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®.