Analiza danych – osiągnij cel, dzięki zaawansowanym działaniom

Wyznacz cel

Jeśli Twoim celem jest osiągnięcie sukcesu w branży, potrzebujesz zmiany w zakresie funkcjonowania marketingu czy też chcesz poprawić jakość usług swojej firmy i zyskać pozycję lidera. Jeśli któryś z wymienionych celów jest dla Ciebie wyjątkowo istotny, zastanów się nad profesjonalną analizą danych. Dzięki niej uzyskasz informacje o kondycji Twojej firmy i będziesz mógł wprowadzić zmiany, które doprowadzą Twoje przedsiębiorstwo do branżowego sukcesu.

 

Skontaktuj się z ekspertami BioStat®

Do przeprowadzenia rzetelnej i wielopoziomowej analizy danych wymagana jest wiedza, narzędzia oraz doświadczenie pozwalające na wydobycie danych ze złożonych struktur. Analiza danych ujmuje wiele elementów składowych. Sam proces analiz opartych o modele matematyczne i statystyczne jest tylko częścią wielozadaniowego projektu. Zakres prac nad pozyskanymi danymi obejmuje także:

 • porządkowanie, strukturalizację, przechowywanie i przetwarzanie,
 • analizę w oparciu o zjawiska społeczne i gospodarcze,
 • prezentacje wyników w zaawansowanych programach informatycznych,
 • budowę modeli prognostycznych oraz symulacyjne odnoszące się do kontekstu społecznego i ekonomicznego,
 • formułowanie sądów w oparciu o przeprowadzony proces analiz.

Optymalizowanie działań Twojej firmy jest naszym celem. Niezależnie od tego czy jesteś małym rodzinnym przedsiębiorstwem, czy dużą i prężnie rozwijającą się firmą, działającą w takich branżach, jak:

 • medycyna,
 • farmacja,
 • marketing,
 • sprzedaż,
 • finanse i kredyty,
 • ekonomia.

Zaawansowane modele i prognozowanie dostosowane do działalności Twojej firmy pozwolą bezpiecznie przeprowadzić przedsiębiorstwo przez potencjalne kryzysy lub rozpocząć wdrażanie zaawansowanych planów biznesowych. Eksperci BioStat® podejmują:

 • Analizowanie ryzyka odejścia klienta od firmy,
 • Prognozy sprzedaży,
 • Analizy ryzyka kredytowego,
 • Modelowanie lojalności klientów,
 • Modelowanie ryzyka niewypłacalności (szczególnie istotne w branży finansowej),
 • Modelowanie ryzyka nadużyć ze strony klientów,
 • Modelowanie ryzyka umieralności (przewidywane dla branży medycznej i farmaceutycznej, z możliwością zastosowania w innych sektorach).

 

Rekomendowane działania

Współpraca z ekspertami BioStat® na wysokim poziomie, czyli analiza danych w oparciu o partnerski model współpracy pozwala na elastyczność w doborze metod analizy. Stały kontakt pomiędzy zlecającym a badaczami agencji badawczej umożliwia śledzenie przebiegu analiz. Rekomendacje liderów rynku farmaceutycznego, medycznego, świata nauki, najważniejszych instytucji publicznych, a także sektora FMCG pozwalają uwiarygodnić pracę zespołu. Wskazują także na wysoką jakość prowadzonych badań analitycznych.

Comments are closed.

Post Navigation