Analizy Statystyczne – wyspecjalizowane badania w nauce i biznesie

Profesjonalny zespół statystyków, analityków, matematyków i biotechnologów z agencji badawczej BioStat® przeprowadzi kompleksowy proces badań i analiz statystycznych dla biznesu i działalności naukowej. Wyspecjalizowane autorskie systemy gromadzenia danych, umożliwią szybkie przeprowadzenie eksploracji w wielu dziedzinach.

 

Od projektu do raportu

Od fazy projektowej do raportu z przeprowadzonych badań, eksploracja przebiega w pełnej współpracy ze zlecającym. Część projektowa, czyli: dobór próby badawczej, przygotowanie kwestionariuszy ankiet, opracowanie schematu bazy danych oraz wybór metod analizy statystycznej, odbywa się w oparciu o ciągłe konsultacje pomiędzy ekspertami BioStat®, a specjalistami, dla których będą prowadzone badania. Najczęstszymi beneficjentami projektów prowadzonych za pomocą autorskich systemów: eCRF.biz™ oraz SurvGo™ są specjaliści w dziedzinie branży medyczno-farmaceutycznej. Analizy statystyczne wykonywane za pomocą kompleksowych systemów umożliwiają całkowite zarządzanie projektem badawczym, bez konieczności włączania dodatkowych programów i platform. Przygotowanie danych do jedno i wielowymiarowych analiz statystycznych odbywa się po stronie ekspertów BioStat®. Dzięki merytorycznemu przygotowaniu i wieloletniemu doświadczeniu mogą oni opracować zgromadzone dane za pomocą różnorodnych metod analiz statystycznych:

  • analiz przeżycia, czyli krzywe Kaplana-Meiera,
  • korelacji,
  • modeli statystycznych,
  • testów.

Raporty końcowe z uzyskanych wyników badań opracowywane są zgodnie z standardami naukowymi. Eksperci ds. badań statystycznych wspomagają działania dotyczące publikowania uzyskanych wyników w czasopismach punktowanych na Master Journal List.

 

Rekomendacje najlepszych ośrodków

Prowadząc analizy statystyczne dla największych ośrodków naukowych i biznesowych w Polsce, zapewniamy o ciągłym rozwoju kompetencji naszych specjalistów, a także o elastyczności, w dostosowaniu do wymagań klientów. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania analityczno-statystycznego jak np. R oraz SPSS, przyglądamy się rozkładowi danych, wyciągając z nich najistotniejsze dla zlecającego treści. Rzetelna analiza oparta o nowoczesne rozwiązania IT znalazła entuzjastów wśród Uniwersytetów i Akademii Medycznych, wiodących europejskich firm farmaceutycznych, państwowych instytutów związanych z medycyną i weterynarią, instytutów naukowych i największych placówek medycznych w kraju.

Comments are closed.

Post Navigation