Analizy danych – istotne dane dla medycyny i farmacji

Analizy danych o szerokim zakresie w branży medyczno-farmaceutycznej

Dla branż takich, jak medycyna i farmacja głębokie, wielopoziomowe i rzetelne analizy danych mogą wspomóc procesy rozwoju i strategii planowania działań firmy. Szybkie reakcje na zapotrzebowanie środowiska medycznego, jak również przeciwdziałanie aktualnym problemom zdrowotnym społeczeństwa umożliwia prowadzenie analiz o szerokim zakresie.

 

Analizy danych w ramach działań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® przeprowadza wysoko zaawansowane analizy danych dla branży medyczno-farmaceutycznej. Eksperci z zakresu: biologii, biostatystyki, bioinformatyki, statystyki medycznej, matematyki stosowanej, jak również eksperci IT opracowują modele statystyczne oraz matematyczne za pomocą zaawansowanych narzędzi typu R oraz SPSS. Zastosowanie metod takich jak:

  • modele Churn, z których korzysta się podczas określenia ryzyka odejścia klientów od marki,
  • przeciwieństwa modeli Churn’owych, wskazujące na lojalność klientów w stosunku do marki,
  • prognozowanie sprzedaży,
  • weryfikacje niewypłacalności klientów oraz różnorakich zagrożeń z ich strony,
  • ryzyko umieralności klientów.

Branża medyczno-farmaceutyczna to bardzo konkurencyjny sektor. Zarówno najbardziej liczący się gracze na rynku posiadający szeroki asortyment produktów medycznych, jak i małe firmy produkujące specjalistyczne leki czy też pracownie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego skorzystają na gromadzeniu informacji i przeprowadzeniu analizy danych.

 

Analizy danych BioStat® – przygotowanie i realizacja

Prowadzenie analizy danych w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® przebiega zgodnie ze standardami Master Journal List, dlatego też wyniki analiz można wykorzystać w trakcie publikacji naukowych, spotkań biznesowych, jak również konferencji branżowych. Przygotowanie i realizacja analiz w BioStat® przebiega z zgodnie z fazami:

  • gromadzenia, porządkowania i strukturyzacji danych, przechowywania informacji,
  • analizy danych oraz wydobycia wiedzy z wielopoziomowych struktur oraz zaprezentowanie ich w postaci innowacyjnych programów informatycznych,
  • wykorzystanie modeli statystycznych i matematycznych celem wyjaśnienia zjawisk gospodarczych, branżowych i społecznych,
  • budowa modeli prognostycznych oraz symulacyjnych, które nawiązują do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
  • wnioski i sondowanie w oparciu o zgromadzone informacje i przeprowadzone analizy danych.

 

Analizy danych dla medycyny i farmacji

Możliwość wyprzedzenia konkurencji oraz zdobycie rzetelnych informacji o klientach sprawia, że przedsiębiorstwa mogą podjąć działania zmierzające ku realizacji nowych zadań PR-owych, marketingowych, a także wprowadzenia wyższych standardów w obsłudze i weryfikacji klienta.

 

Zobacz co zyskasz, dzięki analizie danych. Skontaktuj się z ekspertem Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®.

Comments are closed.

Post Navigation