Sposoby przeprowadzania ankiet pracowniczych

Badania ankietowe wśród pracowników powinny posiadać skonkretyzowany cel i przynosić pożądane efekty. Ankiety pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnej ze strony pracowników, a tym samym mogą posłużyć do zarządzania efektywnością pracy pracowników. Badaniu podlegać mogą różne kwestie, np. atmosfera w miejscu pracy, zadowolenie z wynagrodzenia, możliwości rozwoju.

Jakie badania można przeprowadzić wśród pracowników?

Przeprowadzając badanie satysfakcji pracowników można brać pod uwagę ich opinie, zachowania oraz sugestie. Pozyskane wyniki mają pozwolić na wprowadzenie ulepszeń w środowisku pracy, a tym samym przełożyć się na osiągane zyski organizacji. Badanie zadowolenia to jedna z form przeprowadzania ankiet wśród pracowników. Oprócz nich wyróżniamy:

  • badania postaw pracowniczych – wskazują na przyczyny postaw w miejscu pracy, mają za zadanie zwiększyć efektywność i zaangażowanie pracowników,
  • ankiety, które mierzą stopień entuzjazmu pracowników względem ich pracy oraz koncentrują się na zdolności poświecenia się dla firmy,
  • ankiety oceny organizacji – orientują się wokół identyfikacji i mierzenia najważniejszych czynników oddziałujących na osiągane wyniki finansowe firmy.

 

O roli procesów badawczych

Dane, które pozyskiwane są w toku badania zadowolenia mają przyczynić się do poprawy efektywności pracowników, a także wprowadzenia rozwiązań, które zwiększą lojalność oraz satysfakcję pracowników z wykonywanych obowiązków. Zinterpretowane wyniki badania pozwalają na wyodrębnienie obszarów, które wpływają na budowanie satysfakcji. Same ankiety pracownicze mają za zadanie wzmocnić morale pracowników – szczególnie tych na najniższym szczeblu, którzy nie mają zbyt wielu okazji, aby wyrazić swoją opinie.

 

Dlaczego warto przeprowadzać badania wśród pracowników?

Warto również zwrócić uwagę na badania przeprowadzane wśród pracowników, którzy opuszczają firmę. Często ich opinie poparte są wieloletnim doświadczeniem i stanowią ważny głos w naprawie najsłabiej działających obszarów. Same badania satysfakcji pracowników pozwalają na wprowadzanie rozwiązań, które poparte są opiniami oraz oczekiwaniami samych pracowników. Zwracając uwagę na potrzeby pracowników w różnego typu badaniach, można w lepszy sposób zarządzać całą organizacją, a przez to też rozwojem pracowników. W ostateczności działania te przerodzą się w sukces osiągany przez organizację.

 

 

 

Comments are closed.

Post Navigation