Tag Archives: Epidemia

Badanie kliniczne koronawirus | Projekty badawcze COVID-19

SARS-COV-2 ograniczył funkcjonowanie wielu dziedzin gospodarki, jak również życia rodzinnego i towarzyskiego na całym świecie. Chcąc wrócić do stanu sprzed epidemii należy zwrócić szczególną uwagę na rozwój badań klinicznych. Zarówno komercyjne jak i niekomercyjne badana kliniczne mające na celu ograniczenia rozwoju epidemii są aktualnie dofinansowywane przez Agencję Badań Medycznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® i prowadzenie badań COVID-19

 

Współpraca z podmiotami prowadzącymi szeroko zakrojone medyczne i farmaceutyczne, tj.: ośrodki akademickie, instytucje naukowe, uniwersytety, przedsiębiorstwa działające w branży medycznej; sprawiły że specjaliści BioStat® posiadają doświadczenie jak są odpowiednio przygotowaniu pod względem technicznym, aby wspomóc naukowców i badaczy w prowadzeniu komercyjnych i niekomercyjnych badań dotyczących COVID-19.

 

Etapy badań

 

Proces badawczy, w który zaangażowany jest zespół Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®,dzieli się na III etapy, podczas których specjaliści :

  • przygotowują badania pod kątem merytorycznym,
  • opracowują proces badawczy od strony wdrożeniowej opartej o system eCRF,
  • prowadzą szkolenia dla badaczy,
  • wspomagają planowanie i zarządzanie procesem badawczym,
  • monitorują proces badawczy,
  • wspomagają zarządzanie danymi z badań,
  • prowadzą obsługę procesy statystycznego,
  • wspierają rozliczanie ośrodków badawczych i pacjentów ,
  • prowadzą kodowanie zgodne z MedDRA,
  • tworzą raporty badawcze,

Eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® mogą także wspomóc badaczy, którzy chcą efekty swoich badań przedstawić w formie publikacji w czasopiśmie obecnym na Liście Filadelfijskiej.

 

Dofinansowanie badań

 

O dofinansowanie projektów badawczych mogą ubiegać się zarówno instytucje naukowe i badawcze, jak i przedsiębiorstwa. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencja Badań Medycznych finansują nawet 100% kosztów badań innowacyjno-rozwojowych w walce z koronawirusem. Badania mogą dotyczyć: szczepionek zapobiegających COVID-19, nowych leków wspomagających chorych na COVID-19, profilaktykę w zakresie całej populacji lub poszczególnych obszarów przed SARS-COV-2, szybkich testów diagnostycznych.

Uzyskaj wsparcie BioStat® i dofinansowanie instytucji państwowych

Skonsultuj swój projekt badawczy ze specjalistami BioStat® i uzyskaj dofinansowanie na prowadzenie badań w walce z koronawirusem.

Kontakt: +48 32 42 21 707, +48 22 12 28 025, +48 668 300 664;

 


 

 

SARS-COV-2. Badanie kliniczne koronawirus. Badania COVID-19. Badania kliniczne koronawirus. Badania komercyjne COVID. COVID-19. Badania niekomercyjne COVID-19.