Ewaluacje

ewaluacjeDrugą grupą naszej działalności badawczej są wszelkiego rodzaju badania ewaluacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem ewaluacji procesów w ramach działań 6.1.3 współ finansowych z funduszy europejskich. Prowadzona tutaj przez nas ewaluacja 6.1.3, to bardzo ważny element działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który już od kilku lat, jest prowadzony przez Unię, także na terenie naszego kraju.

Środki finansowe, jakimi w ramach działania 6.1.3, dysponują tutaj Powiatowe Urzędy Pracy, powinny być należycie wydatkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy, dla osób, trwale borykających się z bezrobociem, bądź też na szkolenia osób zagrożonych utratą pracy. Właśnie w tym celu, niezbędne tutaj są profesjonalnie przeprowadzane badania ewaluacyjne mające na celu określenie, czy wszystkie wytyczne przed rozpoczęciem poszczególnych prac związanych z działaniem POKL, zostają w trakcie działania programu zrealizowane, a w przypadku jakichkolwiek nieścisłości, właśnie dzięki ewaluacji można na bieżąco je korygować.

Musimy tutaj powiedzieć, iż ewaluacje to bardzo ważna i wymagająca dziedzina badawcza, wobec czego, podchodzimy do tego rodzaju badań z wyjątkową starannością, dzięki czemu, będziemy mogli zapewnić sobie dodatkowe informacje na temat poszczególnych procesów w ramach działania 6.1.3, a co za tym idzie, poprzez lepsze zrozumienie, będziemy mogli stale usprawniać metody naszej pracy, aby w ostateczności, interwencje publiczne w ramach POKL, były w stu procentach skuteczne i odnosiły na rynku pracy odpowiednie skutki.

Więcej informacji w zakresie działań POKL znajdziecie państwo na stronie rządowej efs.gov.pl

Comments are closed.

Post Navigation