Category Archives: Informacje

Medycyna od strony statystycznej

Firmy CRO (Contract Research Organization), firmy medyczne i farmaceutyczne, a także ośrodki naukowe, coraz częściej zlecają przeprowadzanie badań klinicznych, obserwacyjnych, edukacyjnych i innych, firmom zewnętrznym. Są to zwykle firmy badawcze najbardziej doświadczone na rynku badań. Takie, które w swoim zespole posiadają wysokiej klasy specjalistów z zakresu badań medycznych. Chodzi przy tym nie tylko o project managerów, czy analityków. Oprócz współpracy z badaczami potrzebni są eksperci od baz danych, programowania, systemów badawczych, statystycy, matematycy, bioinformatycy, a nawet webdeveloperzy. Każdy z nich powinien powiadać ogromne doświadczenie w pracy przy różnego rodzaju projektach, prowadzonych na zlecenie zarówno firm, jak i instytucji naukowych.

Pełen proces obsługi – od przygotowania, przez prowadzenie badań w odpowiedni sposób

W przypadku badań medycznych niezwykle istotne jest właściwe ich przygotowanie na potrzeby statystyki medycznej. Niewiele da się bowiem skorygować po starcie projektu badawczego. W przeciwieństwie do badań opinii, czy badań marketingowych, są to dosyć „sztywne” badania. W zakres właściwych przygotowań wchodzi także obsługa statystyczna. To, jakich statystyk klient potrzebuje po zakończeniu badania, jakie medyczne analizy statystyczne trzeba będzie przeprowadzić, będzie decydowało o wstępnym etapie badania. Celem zarówno zlecającego, jak i wykonawcy jest przecież pozyskanie maksymalnej ilości danych możliwych do przetworzenia i istotnych z punktu widzenia celów projektu badawczego. Nie wystarczą do tego jednak nawet najlepsze technicznie systemy badawcze i programy do obróbki analitycznej materiału badawczego. Dlatego tak ważne jest konsultowanie z zespołem statystycznym wszystkich aspektów badania. Na samym początku określa się hipotezy, wielkość próby, metody randomizacji, opracowuje się plan analizy statystycznej (SAP – Statistical Analysis Plan). Następnie opracowuje się pCRF (wzór papierowego formularza obserwacji klinicznej) bądź całość projektu przeprowadza się w eCRF (formularz elektroniczny). W zależności od wyboru typu formularza można uzyskać dostęp do wypełnianych formularzy i do statystyk na bieżąco, bądź też trzeba czekać na karty formularzy kilka tygodni i dopiero wtedy można je sprawdzać. W każdym z przypadków do formularzy musi mieć dostęp zespół statystyczny, który może odpowiednio zareagować na ewentualnie pojawiające się problemy.

Profesjonalizm statystyczny

Analiza uzyskanych informacji, czas tej analizy, również zależy od tego, jaki system tworzenia formularzy wybrano. Jeśli papierowy, to jest ona odsunięta w czasie. Jeśli elektroniczny, to bazę danych można zamknąć natychmiast po ostatniej wizycie i przejść tego samego dnia do analizy statystycznej. Na tym etapie najistotniejsza jest rzetelna obróbka danych, tak aby wyniki mogły zostać (jeśli tego będzie życzył sobie zamawiający) opublikowane w jednym z czasopism listy filadelfijskiej (Master Journal List).