Nagradzać najlepszych

Od dłuższego już czasu uzyskanie ministerialnego wsparcia opiera się na systemie akredytacji, którą pozyskać można stosując się do wskazań przedstawionych w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Praktykowanie tego typu wyróżnień zachęca jednostki do podnoszenia standardów świadczonych usług medycznych, co z całą pewnością korzystnie wpływa nie tylko na rzeczywistą ich jakość, ale przede wszystkim może mieć kolosalne znaczenie dla „odczarowania” popularnie występującego przekonania o tym, jak źle dzieje się w służbie zdrowia w Polsce.

Troska

Miernikiem zależności pomiędzy wzorcami, dobrymi praktykami i zaleceniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia a stanem ich realizacji przez poszczególne jednostki są badania satysfakcji pacjentów. Dobrze wróży, że to właśnie najkrytyczniejszą grupę poproszono o ocenę – poprzeczka zawieszona jest wysoko, a przy okazji dokonać się może ocieplenie wizerunku służby zdrowia. Łatwo bowiem odczytać pytanie o satysfakcję dotyczącą poszczególnych elementów pobytu w szpitalu jako wyraz troski o pacjenta. Aby uzyskać opinie, przeprowadzamy zatem badania ankietowe pacjentów szpitala, poprawiając jednocześnie stosunki z tymi szczególnymi klientami.

Poprawność

Żeby badanie opinii pacjentów nie mogło zostać uznane za niewiarygodne, powinno odbywać się już po zakończeniu hospitalizacji, wówczas związek badanych z ocenianą instytucją nie będzie już tak duży, jak w momencie pozostawania w szpitalu. To jednak sprawia już pewną trudność – o ile prośba o wypełnieni papierowej ankiety pacjenta w czasie, gdy np. wydawany jest wypis nie sprawiłaby większych problemów organizacyjnych, o tyle przeprowadzenie ankietyzacji pacjentów już wypisanych nastręcza pewnych kłopotów. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś z pracowników szpitala będzie jeździł po mieście i dalej w celu przeprowadzenia ankiet – z resztą byłoby to na swój sposób podejrzane, bo ankietujący nie powinien przecież pozostawać związany z ocenianą przez pacjenta instytucją. Łatwiejszą do wyobrażenia sobie opcją były z pewnością internetowy kontakt z badanymi, polegający na przesłaniu im e-maili zawierających link do ankiety w sieci oraz kilka słów zachęty. Po pierwsze jednak w ogromnej większości pacjenci zignorowaliby mail, a część porzuciłaby z pewnością ankietę nie wypełniwszy jej do końca. Oprócz tego, duża część pacjentów pozostaje poza zasięgiem Internetu – mowa głównie o ludziach starszych, którzy są przecież ważną częścią badanej grupy.

Badania telefoniczne

Ciekawym rozwiązaniem wydaje się prowadzenie badań ankietowych pacjentów drogą telefoniczną. W tym celu jednak trzeba byłoby zainwestować zarówno w oprogramowanie, które umożliwi jak najłatwiejsze pozyskiwanie danych – np. poprzez możliwość zapisywania ich w systemie jednocześnie z ich pozyskiwaniem, najlepiej od razu w formacie umożliwiającym działania statystyczne. Potem jednak przychodzi pora na analizę i interpretację zebranego materiału – i tu już potrzebna jest wiedza w zakresie nauk społecznych.

Profesjonaliści

Wobec powyższego, zdecydowanie najprościej od razu zdać się na pomoc, ofertę i usługi jednej z licznych agencji badawczych, które nie tylko najlepiej zajmą się wspomnianymi procesami analizy i interpretacji danych, ale też odpowiednio zabiorą się do samego ich gromadzenia. Pracownicy firmy badawczej opracują kwestionariusz z dbałością o to, aby zebrane wyniki mogły zostać przeliczone na czytelne wskaźniki, informujące o zgodności z oczekiwaniami i ministerialnym standardem. Obiektywny charakter agencji względem jednostki medycznej będzie elementem wzbudzającym zaufanie zarówno po stronie odbiorców raportu, jak i wśród ankietowanych. Wykwalifikowani socjologowie dokonają także istotnego z punktu widzenia rzetelności badania wyboru respondentów. Jak się bowiem okazuje, dla poprawnego wnioskowania ważniejszy jest reprezentatywny charakter badanej grupy, czyli taki dobór struktury próby badawczej, który będzie odpowiadał strukturze całej badanej populacji, aniżeli jak największa ilość odpowiedzi osób z „łapanki”.

Doświadczenie

Jakość współpracy z firmą badawczą będzie z pewnością lepsza, gdy wybierzemy usługi agencji doświadczonej w realizacji badań dla sektora medycznego. Kluczowa dla prawidłowego przepływu infomacji może się okazać wiedza na temat struktury i finansowania służby zdrowia w Polsce, którą taka firma z pewnością dysponuje. Dodatkowo, także wiedza o prawnych obostrzeniach dotyczących danych o charakterze medycznym może okazać się przydatna w przypadku zlecenia ankietyzacji pacjentów.

Comments are closed.

Post Navigation


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_real_escape_string() in /home/www/rollstand.pl/wp-content/plugins/wp-googlestats/wp-googlestats.php:68 Stack trace: #0 /home/www/rollstand.pl/wp-includes/plugin.php(470): wp_ftr_googlestats_hook('') #1 /home/www/rollstand.pl/wp-includes/load.php(573): do_action('shutdown') #2 [internal function]: shutdown_action_hook() #3 {main} thrown in /home/www/rollstand.pl/wp-content/plugins/wp-googlestats/wp-googlestats.php on line 68